Nevíte, co je to rozhodčí doložka nebo rozhodčí smlouva? Rozhodčí doložka (rozhodčí smlouva) představují dvoustranná ujednání, skrze která svěřujete pro případ sporu pravomoc o tomto sporu rozhodnout osobě nebo osobám, na nichž se předem shodnete. Kterýmkoli z těchto ujednání rovněž automaticky vyloučíte, aby o Vašem budoucím sporu rozhodovaly obecné soudy.    

Rozhodčí řízení je obdobné řízení před soudem, je však svou povahou méně formální a ve většině případů jednostupňové (proti rozhodčímu nálezu již nelze podat odvolání), tj. nepoměrně rychlejší. Výsledkem rozhodčího řízení bývá obvykle rozhodčí nález (obdoba rozsudku vydávaného soudem ve věci samé).

Naše advokátní kancelář je připravena Vás jednak v rozhodčím řízení zastupovat, jsme však v případě Vašeho zájmu rovněž připraveni Vám doporučit námi prověřené a standardně využívané rozhodčí soudy a společnosti, o jejichž nezávislosti a profesionalitě nemáme důvod pochybovat. 

Naše nejžádanější služby