Chcete proti někomu podat žalobu k soudu nebo na Vás někdo žalobu k soudu podal a a Vy si nejste přesně jisti, jak v takovém případě postupovat? Pomužeme Vám. Když nám vyslovíte svoji důvěru a udělíte plnou moc, převezmeme Vaše zastupování před soudem a budeme hájit Vaše práva a oprávněné zájmy.

V případě, že si se soudním řízením jakkoli nevíte rady, neotálejte a vyhledejte raději naši právní pomoc. To, co se Vám na první pohled může zdát na žalobě či výzvě soudu jasné nebo že to počká, nemusí být tak jednoznačné anebo to může mít nevratné následky, i když na ně nejste předem výslovně upozorněni. Formulace žalobního nároku (petit žaloby) stejně jako fomulace jakýchkoli jiných procestních podání (odpor, odvolání) mají svá pravidla.  

Byl Vám doručen (směnečný) platební rozkaz? Potom nečekejte a kontaktujte nás. Jestliže nezareagujete včas, bude to mít nevratné důsledky, i když jste v právu.

Naše nejžádanější služby