Hospodářská soutěž je souběžná snaha subjektů na trhu určitého druhu zboží nebo služeb, jejichž cílem je dosažení určitých výhod před ostatními v oblasti hospodářských užitků, popř. výsledků, a jež vzájemně ovlivňuje jejich hospodářskou činnost. Vše a tedy i hospodářská soutež má ale své meze a je regulováno právními předpisy. Jednání v hospodářské souteži, které je v rozporu s dobrými mravy souteže a může přivodit újmu jiným soutežitelům nebo spotřebitelům, je jednáním nekalostoutežním.

Domníváte se, že někdo parazituje na pověsti Vaší firmy, že reklama Vašich konkurentů klame veřejnost nebo že se někdo snaží Využít dobré pověsti Vaši firmy? Potom by jednání takové osoby mohlo být nekalá soutež. Nekalá soutež je zakázána zákonem. 

Jestliže máte zájem odborně posoudit, zda se ve vztahu k Vaší firmě někdo dopouští nekalé souteže (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb, podplácení, zlehčování, nedovolená srovnávací reklama), neváhejte a obraťte se na naši advokátní kancelář. My posoudíme, zda se opravdu jedná o nekalou soutěž, a zhodnotíme, jak nejlépe takovému jednání zamezit.   

Naše nejžádanější služby