Chcete se rozvést? Byla proti Vám podána žaloba o rozvod manželství? Jsme schopni převzít Vaše právní zastoupení a být Vám rádci v této složité životní situaci.Rozvod manželství lze rozdělit na dva typy. V prvním případě jde o tzv. rozvod sporný, kdy soud zkoumá příčiny rozvratu manželství (zejména prostřednictvím účastnické výpovědi samotných manželů, výpovědi svědků aj.). Ve druhém případě půjde o tzv. rozvod nesporný, který může nastat jen za kumulativního splnění několika zákonných podmínek – i) manželství trvalo alespoň jeden rok, ii) manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí, iii) druhý manžel, tj. ten, který nepodal žádost o rozvod, se k žádosti o rozvod připojí, iv) k žádosti o rozvod bude připojena písemná smlouva s úředně ověřenými podpisy upravující pro dobu po rozvodu vypořádání společného jmění manželů a v) pakliže z manželství vzešly nezletilé děti k žalobě bude připojeno pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství. V případě nesporného rozvodu manželství soud nezkoumá příčiny rozvratu manželství a rozvod manželství v takovém případě zpravidla trvá mnohem kratší dobu.

Je-li Vaše manželství už jen formalitou, manželský svazek Vám působí jen samé příkoří a chcete podat žádost o rozvod, neváhejte a směle se na nás obraťte. Vždy se snažíme, aby rozvod manželství byl pro naše klienty co nejméně nepříjemnou a stresující záležitostí. 

Naše nejžádanější služby