Prohlášení vlastníka budovy je jednostranný právní úkon, kterým vlastník budovy (popřípadě podíloví spoluvlastníci budovy) v budově určuje prostorově vymezené části budovy, které se za podmínek stanovených zákonem a v souladu se stavebním určením stanou bytovými nebo nebytovými jednotkami a budou jako samostatné nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí.  

Právní problematika vymezení jednotek v budově na základě prohlášení vlastníka budovy je považována za jednu z nejsložitějších problematik práva nemovitostí a obecně se z důvodů možných neřešitelných komplikací v budoucnu nedoporučuje, aby prohlášení vlastníka budovy zpracovával laik nebo osoba bez dostatečných zkušeností z této oblasti. Je-li totiž prohlášení vlastníka zpracováno neodborně anebo bez znalosti souvisejících problematik, může se stát, že okolnosti, kterým zpracovatel prohlášení nevěnoval adekvátní pozornost, zapříčiní takové situace a problémy, které již budoucnu nebude možné řešit.  

Naše advokátní kancelář se považuje za subjekt, který je v této oblasti dostatečně zkušený na to, aby Vám mohl poskytnout naprosto profesionální komplexní servis včetně zajištění souvisejících profesí (geometra, soudního znalce atp.). Máte-li v úmyslu zpracovat prohlášení vlastníka budovy kvalitně, neváhejte a kontaktujte právě nás.  

Naše nejžádanější služby