Žádná problematika související s nezletilými dětmi, tedy ani problematika určení výše výživného, které by měl ten který z rodičů na svého potomka platit, není lehká. Stejně jako v jiných případech určení přiměřené výše výživného totiž ani zde nejde pouze o právo, ale o i o city.

My jsme tu od toho, abychom Vám pomohli. Jsme vždy připraveni chránit Vaše práva a práva Vašich nezletilých dětí. Jelikož jsme si ale plně vědomi, že problematika výživného je záležitostí nanejvýš stresující, ubezpečujeme Vás, že vždy postupujeme nanejvýš šetrně.   

Chcete upravit poměry k Vašemu nezletilému dítěti, tj. zejména jeho výchovu a styk s jeho druhým rodičem? Je Vám neoprávněně bráněno ve styku s Vaším potomkem? V takovém případě se s důvěrou můžete obrátit na naši advokátní kancelář, neboť jsme připraveni Vás v opatrovnickém řízení zastupovat.

Neplatí Váš bývalý partner na Vaše společné nezletilé dítě výživné, nebo naopak po Vás požaduje výživné nad míru přiměřenou Vašim poměrům? Kontaktujte nás a my Vám pomůžeme. 

Naše nejžádanější služby