Počítačový program je postup operací, který popisuje realizaci určité úlohy (určitých úloh). Software je sada všech počítačových programů v počítači (na rozdíl od hardware, který zahrnuje všechny fyzické součásti počítače). Software zahrnuje aplikační software (pracuje s ním uživatel), operační software (zajišťuje běh programů) a další (knihovny, middleware, BIOS, firmware, atp.). Internet je celosvětový virtuální systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP a se kterým souvisejí reálné problémy.

Naše nejžádanější služby