U některých listin je nutno připojit úřední ověření podpisu.

Ze zákona je úřední ověření podpisu nutné například u kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k nemovitostem, nebo u návrhu na zápis fyzické nebo právnické osoby (např. obchodní společnost, družstvo) do obchodního rejstříku. Podpis lze však z důvodu právní jistoty nebo z jakéhokoli jiného důvodu nechat ověřit na jakékoli listině.

Byť bylo po dlouhou dobu úřední ověřování podpisů výsadou notářů a státních úřadů, v současné době je již možno si nechat úředně ověřit podpis i u advokáta. Advokát může ověřovat podpisy jak na listinách, které sám sepsal, tak i na listinách, na jejichž vyhotovení se nijak nepodílel.

Naše advokátní kancelář nabízí svým klientům službu úředního ověřování podpisů jak ve svém sídle, tak i na jakémkoli jiném místě. V případě, jestliže je zákonem nebo klientem vyžadováno úřední ověření podpisu na listině, kterou připravujeme, obvykle je již cena za úřední ověření podpisu zahrnuta v naší odměně za přípravu příslušné listiny. 

Naše nejžádanější služby