Potřebuji chránit svoji osobnost 

Urazil Vás někdo? Pomlouvá Vás stále někdo před kolegy v práci, zachytil Vás někdo na fotografii ve Vám nepříjemné situaci, terorizují vás sousedé? Braňte svoje práva a podejte naším prostřednictvím žalobu k soudu. Každý má právo na ochranu své osobnosti, zejména občanské cti, lidské důstojnosti, soukromí a jména příjmení. Naše advokátní kancelář je tu, aby Vám pomohla ochránit Vaše osobnostní práva.

Chci ochránit osobní údaje

Máte pocit, že Vaše rodné číslo nebo jiné citlivé údaje znají a užívají osoby, které by k nim neměly mít přístup? Na ochranu osobních údajů máte nárok a proto na Vaši žádost prověříme, zda osoby, které s Vašimi osobními údaji disponují, mají na takové počínání nárok. 

Naše nejžádanější služby