Naše historie

Jako samostatná advokátní kancelář v Brně jsme vznikli v roce 2007, naše zkušenosti z oblasti práva jsou ale nepoměrně delší.

Naše advokátní kancelář byla založena JUDr. Tomášem Soukupem, BA v Brně, kde tento advokát vystudoval a v oblasti práva působí mnoho let. Některé údaje ze života JUDr. Tomáše Soukupa, BA naleznete níže.

 

Dosažené vzdělání

 • 2003-2007 – Studium BA (HONS) Business Management and Finance, Nottingham Trent University, organizované ve spolupráci s VUT v Brně, Fakultou podnikatelskou.
 • 2005 – Vykonána rigorózní zkouška a obhajoba rigorózní práce na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, specializace občanské právo hmotné a procesní. Rigorózní práce na téma: Přihlašování ochranných známek.
 • 2000-2002 – Studium na Institutu průmyslově právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví ČR v Praze, studium orientováno především na problematiku průmyslových práv a práv na označení a zakončeno státní odbornou zkouškou a ústní obhajobou závěrečné práce.
 • 1999-2004 – Magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Odborné předpoklady

 • od 2008 – Externí vyučující na IDV, Bratislavské soukromé vysoké škole práva, vedení přednášek z předmětu Právo duševního vlastnictví.
 • od 2005 – Externí vyučující na VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, vedení přednášek z předmětu Právo duševního vlastnictví a informace v podnikání.
 • 2007 – Zapsán do seznamu advokátů vedeným Českou advokátní komorou v Praze.
 • 2004-2007 – Advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Hany Klimové.
 • 2004-2004 – Zaměstnanec správkyně konkursní podstaty úpadce Zbrojovka Brno, a.s. (zaměření na konkurzní právo a obchodní a trestní právo).
 • 2003-2004 – Praktikant v advokátní kanceláři JUDr. Hany Klimové, činnost advokátní kanceláře zaměřena především na poskytování právních služeb v oblastech trestního, obchodního a správního práva.
 • 2001-2003 – Praktikant v advokátní kanceláři CZERWENKA & PARTNER v.o.s., vypracovávání právních dokumentů v jazyce českém a anglickém, odborné překlady právních dokumentů všech obtížností z (do) jazyka českého a do (z) jazyka anglického.
 • 1999 – Vykonána všeobecná státní jazyková zkouška z anglického jazyka na Státní jazykové škole v Olomouci.

Naše nejžádanější služby