Nájemní smlouva je dvoustranný právní úkon, na základě kterého pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně užíval nebo z ní bral i užitky. Nájemní smlouva může být uzavřena jak ohledně věci nemovité (např. dům, byt, pozemek) tak i ohledně věci movité. Nájemní smlouva může být uzavřena na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Nájem lze ukončit výpovědí ze zákonných nebo smluvených důvodů.  

Žádám rychle nájemní smlouvu

Chcete rychle pronajmout byt, dům nebo pozemek a nemáte k dispozici nájemní smlouvu? Chcete si pronajmout byt a nejste si jisti, zdá nájemní smlouva, kterou Vám pronajímatel předložil k podpisu, není pro Vás nevýhodná a můžete ji beze strachu podepsat? Obraťte se na nás a my Vám pomůžeme. Připravíme pro Vás nájemní smlouvu, která předejde možným problémům, které by Vás v budoucnu mohly potkat, nebo Vámi předloženou nájemní smlouvu posoudíme a řekněme vám, proč ji můžete nebo nemůžete podepsat.

Potřebuji ukončit nájemní smlouvu

V případě, že si nejste jisti, jak ukončit nájemní vztah nebo zda Vám doručená výpověď je v po právní stránce bezvadná, obraťte se s důvěrou na nás. Velmi rychle posoudíme a sdělíme Vám, zda můžete nájemní vztah ukončit nebo zda výpověď, která Vám byla doručena, má oporu v právu.

Naše nejžádanější služby