Klienti naší advokátní kanceláře, kteří jsou fyzickými osobami a kterým jsou právní služby poskytovány v záležitostech mimo rámec jejich podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání, mají postavení spotřebitelů a jsou chráněni příslušnými právními předpisy na ochranu spotřebitele.

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, tímto informujeme klienty – spotřebitele, že pro případ sporu s advokátem v rámci poskytování právních služeb jsou v situaci, kdy se nepodaří spor urovnat napřímo mezi spotřebitelem a advokátem, oprávněni se obracet pro další mimosoudní řešení sporu na Českou advokátní komoru. Sídlo České advokátní komory je na adrese Národní 16, 110 00 Praha 1, webové stránky: http://www.cak.cz.

Naše nejžádanější služby