Přihlášené pohledávky přezkoumává insolvenční správce ve vztahu k jejich pravosti, výši a pořadí. Pohledávky může podle insolvenčního zákona efektivně popírat pouze správce, věřitel nesmí nikdy, může však správce vztažně informovat. Dlužník popřít pohledávku sice může, ale jeho popření nemá vliv na zjištění pohledávky, tzn. že popření pohledávky dlužníkem nemá stejné účinky jako popření insolvenčního správce.

Stalo se Vám, že insolvenční správce protiprávně popřel pravost, výši nebo třídu Vaší pohledávky za úpadcem? Potom se na nás neváhejte obrátit, jsme vždy připraveni za Vás podat žalobu na určení pravosti nebo výše pohledávky a Vaši osobu v takovém incidenčním řízení rovněž zastupovat.

Naše nejžádanější služby