Zastupování v rozhodčím řízení

Nevíte, co je to rozhodčí doložka nebo rozhodčí smlouva? Rozhodčí doložka (rozhodčí smlouva) představují dvoustranná ujednání, skrze která svěřujete pro případ sporu pravomoc o tomto sporu rozhodnout osobě nebo osobám, na nichž se předem shodnete. Kterýmkoli z těchto ujednání rovněž automaticky vyloučíte, aby o Vašem budoucím sporu rozhodovaly obecné soudy.     Rozhodčí řízení je obdobné řízení před soudem,…

Zastupování u soudu

Chcete proti někomu podat žalobu k soudu nebo na Vás někdo žalobu k soudu podal a a Vy si nejste přesně jisti, jak v takovém případě postupovat? Pomužeme Vám. Když nám vyslovíte svoji důvěru a udělíte plnou moc, převezmeme Vaše zastupování před soudem a budeme hájit Vaše práva a oprávněné zájmy. V případě, že si se soudním…

Naše nejžádanější služby