Problematika vyživovací povinnosti (výživné na dítě, výživné na manželku, atp.)

Žádná problematika související s nezletilými dětmi, tedy ani problematika určení výše výživného, které by měl ten který z rodičů na svého potomka platit, není lehká. Stejně jako v jiných případech určení přiměřené výše výživného totiž ani zde nejde pouze o právo, ale o i o city. My jsme tu od toho, abychom Vám pomohli. Jsme vždy připraveni chránit Vaše práva a…

Společné jmění manželů (zúžení SJM, rozšíření SJM, vypořádání SJM)

Chystáte se rozvést a Vy i Váš partner máte zájem na tom, aby rozvodové řízení trvalo co nejkratší dobu? I v takovém případě Vám umíme pomoci. Písemnou dohodou s úředně ověřenými podpisy, jejichž ověření v rámci ceny za sepsání dohody osobně provedeme, můžete vypořádat Vaše společné jmění manželů pro dobu po rozvodu přímo u nás. Společné jmění manželů tvoří…

Rozvod manželství (žádost o rozvod, zastupování v rozvodovém řízení

Chcete se rozvést? Byla proti Vám podána žaloba o rozvod manželství? Jsme schopni převzít Vaše právní zastoupení a být Vám rádci v této složité životní situaci.Rozvod manželství lze rozdělit na dva typy. V prvním případě jde o tzv. rozvod sporný, kdy soud zkoumá příčiny rozvratu manželství (zejména prostřednictvím účastnické výpovědi samotných manželů, výpovědi svědků aj.). Ve…

Naše nejžádanější služby