Náhrada škody (pracovní úraz, odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavatelem, odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem)

Zaměstnavatelé i zaměstnanci musí ve svých vzájemných vztazích vždy dodržovat právo. V případě, že jeden z nich tomu druhému způsobí škodu porušením svých právních povinností, nese za ni odpovědnost. Vždy však záleží na tom, zda skutečně vznikla škoda ve smyslu platného práva a zda osoba, o níž se domníváme, že nám škodu způsobila, za ni opravdu…

Rozvázání pracovního poměru (výpověď, okamžité zrušení)

Nikdy nezapomínejte, že neplatnost rozvázání pracovního poměru může být u soudu uplatněna nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. V daném případě jde o tzv. prekluzivní lhůtu, po jejímž uplynutí Váš nárok domáhat se svých nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru u soudu zaniká. Potřebujete poradit, jak podat výpověď…

Pracovní smlouva / dohoda o provedení práce / dohoda o pracovní činnosti (vzor)

Ať už jste zaměstnanec, který si není jist, zda návrh pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je pro něj výhodný, nebo naopak zaměstnavatel, který potřebuje vypracovat pracovní smlouvu nebo shora zmíněné dohody na míru anebo vzor pracovní smlouvy nebo jiných pracovněprávních dohod v široké míře použitelný ve své firmě, obraťte…

Naše nejžádanější služby