Právo směnečné (vlastní směnka, cizí směnka, blanketní směnka)

Směnka je specifickým institutem obchodního práva. Směnka vlastní i směnka cizí musejí mít vždy zákonem předepsané náležitosti, jinak nevyvolávají zamýšlené právní účinky. Největší výhodou platné směnky je to, že ve většině případů, respektive když není směnka jako zajišťovací institut spojena s nějakou smlouvou nebo dohodou – například se smlouvou o směnečném právu vyplňovacím, není třeba…

Zakládání a změny obchodních společností (založení s.r.o., k.s., v.o.s., a.s., převod obchodního podílu)

Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Za podnikatele jsou pak považovány jak fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění (živnostníci), fyzické osoby podnikající podle zvláštního právního předpisu (např. lékaři, advokáti, architekti), osoby provozující zemědělskou výrobu a rovněž osoby zapsané v obchodním rejstříku (zejména obchodní…

Soutěžní právo (hospodářská soutěž, nekalá soutěž – klamavá reklama, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování, zlehčování, srovnávací reklama)

Hospodářská soutěž je souběžná snaha subjektů na trhu určitého druhu zboží nebo služeb, jejichž cílem je dosažení určitých výhod před ostatními v oblasti hospodářských užitků, popř. výsledků, a jež vzájemně ovlivňuje jejich hospodářskou činnost. Vše a tedy i hospodářská soutež má ale své meze a je regulováno právními předpisy. Jednání v hospodářské souteži, které je v…

Řízení pohledávek (vymáhání pohledávek, odkup a prodej pohledávek, postoupení pohledávky)

Zdá se Vám, že je Vaše pohledávka nedobytná? Nabídl Vám někdo, že Vaši pohledávku odkoupí a Vy si nejste jisti, jak by takový obchod měl vypadat nebo zda cena, kterou Vám nabízí, je adekvátní?   Naše advokátní kancelář se dlouhodobě zabývá řízením pohledávek z obchodního styku. Na Vaši žádost jsme schopni v krátkém čase právně posoudit nebo vypracovat…

Naše nejžádanější služby