Informace pro spotřebitele

Klienti naší advokátní kanceláře, kteří jsou fyzickými osobami a kterým jsou právní služby poskytovány v záležitostech mimo rámec jejich podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání, mají postavení spotřebitelů a jsou chráněni příslušnými právními předpisy na ochranu spotřebitele. V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, tímto informujeme klienty – spotřebitele,…

Potřebujete právní pomoc? Potom jste na správné adrese.

Pokud potřebujete pomoc v oblasti práva, a to od jedné odborné rady až po dlouhodobé právní poradenství, můžete se spolehnout, že naše advokátní kancelář bude stát vždy na Vaší straně. Dáváme Vám své slovo, že jsme připraveni kdykoliv a kdekoliv hájit Vaše práva a prosazovat Vaše oprávněné zájmy. JUDr. Tomáš Soukup, BA 11 důvodů proč si zvolit právě naši advokátní kancelář Zakládáme si na individuálním přístupu. Každý klient…

Advokátní úschovy

Pro klid nebo jistotu je občas vhodné dočasně svěřit finance nezávislé osobě.  Úschova finančních prostředků anebo listin u advokáta je institutem svou bezpečností srovnatelným s úschovou u notáře. Naše advokátní kancelář nabízí v oblasti advokátních úschov následující služby: úschovy finančních prostředků v rámci občanskoprávních vztahů (např. při prodeji / koupi nemovitostí či narovnání)  úschovy finančních prostředků v rámci obchodních vztahů (např. při…

Ověřování podpisů

U některých listin je nutno připojit úřední ověření podpisu. Ze zákona je úřední ověření podpisu nutné například u kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k nemovitostem, nebo u návrhu na zápis fyzické nebo právnické osoby (např. obchodní společnost, družstvo) do obchodního rejstříku. Podpis lze však z důvodu právní jistoty nebo z jakéhokoli jiného důvodu nechat ověřit na jakékoli listině. Byť bylo po dlouhou dobu úřední…

Naše nejžádanější služby