Incidenční spory (podání žaloby, zastupování v řízení)

Přihlášené pohledávky přezkoumává insolvenční správce ve vztahu k jejich pravosti, výši a pořadí. Pohledávky může podle insolvenčního zákona efektivně popírat pouze správce, věřitel nesmí nikdy, může však správce vztažně informovat. Dlužník popřít pohledávku sice může, ale jeho popření nemá vliv na zjištění pohledávky, tzn. že popření pohledávky dlužníkem nemá stejné účinky jako popření insolvenčního správce. Stalo se…

Přihláška pohledávky, insolvenční návrh, konkurz

Zjistili jste, že nejste sami, komu Váš dlužník nezaplatil a platit nehodlá? Jednou z možností, jak v takovém případě postupovat, je na Vašeho dlužníka podat návrh na insolvenci. Musíte ale ještě nalézt nejméně jednoho věřitele Vašeho dlužníka a musí být splněny další zákonné podmínky. V případě, že o podání návrhu na insolvenci máte zájem, obraťte…

Naše nejžádanější služby